Bình chứa khí là thiết bị được sử dụng dựa trên nguyên tắc nén áp suất, thường được sử dụng với mục đích tích trữ khí nén. Nó ứng dụng nhều trong nông nghiệp và công nghiệp.

BÌNH CHỨA KHÍ

Hiển thị 11 sản phẩm