Máy phát điện Bamboo BMB 3600C

Máy phát điện Bamboo BMB 3600C là model máy phát điện công suất nhỏ chạy xăng của Bamboo chuyên sử dụng trong việc phát điện chạy trong gia đình

Danh sách sản phẩm